Opublikowano harmonogram oraz Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Program Polska Wschodnia (PO PW) ma już swój harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 rok. Zaakceptowała go wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 rok

31 marca 2015 r. przyjęto Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW). Zawiera zasady i reguły jego realizacji w podziale na priorytety, działania i poddziałania. Uwzględnia przede wszystkim informacje o beneficjentach, typach projektów, formach i poziomach ich dofinansowania.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020