Wystartował konkurs na dofinansowanie projektów B+R w ramach Programu Inteligentny Rozwój

Na naszym blogu przedstawiamy najważniejsze zasady ogłoszonego w dniu 2 kwietnia 2015 r. konkursu w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Nabór skierowany jest dla przedstawicieli sektora MŚP. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane w okresie od 4 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

artykuł