Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFS

31 marca 2015 r. minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak podpisała Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitego stosowania przez właściwe instytucje przepisów w zakresie trybów wyboru projektów, z uwzględnieniem specyfiki procedur wyboru projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020