Referencje

SEKTOR MSP

Lp. INWESTOR RODZAJ INWESTYCJI PROGRAM DOFINANSOWANIA WARTOŚĆ INWESTYCJI WARTOŚĆ DOTACJI
1 Fabryka Domów Mobilnych i Szkieletowych „Lark Leisure Homes” Spółka z o.o. woj. zachodniopomorskie „Produkcja innowacyjnych na skalę światową domów mobilnych i szkieletowych” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia 6 575 775,00 2 940 387,00
2 Dzieło Św. Jakuba Sp. z o.o. woj. zachodniopomorskie Dzieło św Jakuba sp zoo RPO 1.6 „Utworzenie Zakładu Przetwórstwa Rolno-Spożywczego w Korytowie, Gmina Choszczno” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia 9 330 484,00 3 200 000,00
3 Tropicoco Sp zoo, woj. zachodniopomorskie Budowa największego i najnowocześniejszego aquaparku nad Morzem Bałtyckim – I etap Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji 14 145 000,00 4 000 000,00
4 Cezary Mazur „HYDRO-FLEX”, woj. zachodniopomorskie Wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań z branży metalowo – maszynowej przez firmę Cezary Mazur „Hydro – Flex Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 3 781 570,45 999 991,80
3 SCANWIR Łukasz Wojtkun Rafał Pankowski Spółka Jawna, woj. zachodniopomorskie referencje Scanwir sp.j. RPO 1.5 Wprowadzenie na rynek zindywidualizowanych narzędzi mechanicznych dla przemysłu przetwórczego przez przedsiębiorstwo SCANWIR Łukasz Wojtkun Rafał Pankowski Spółka Jawna Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji 4 666 940,60 1 707 417,27
4 Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „Gotech” Sp. z o.o., woj. zachodniopomorskie referencje GOTECH Sp zoo RPO 1.5 Wdrożenie innowacji w ramach budowy zakładu innowacji technologicznych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Czarnowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji 3 532 459,00 12 414 070,20
5 POLBIT Bartosz Polender, woj. zachodniopomorskie referencje Polbit RPO 1.5. pdf Wdrożenie autorskich rozwiązań w zakresie systematyzacji i automatycznego wspomagania sprzedaży sprzętu IT Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji 1 913 967,63 5 231 511,54
6 Firma Budowlana Szubert Sp. z o.o., woj. zachodniopomorskie referencje FB Szubert RPO 1.5 Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji piwa i chleba w regionalnym minibrowarze Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji 3 317 146,04 9 066 865,86
7 „MALMS” Mariusz Letkomiller, woj. zachodniopomorskie Malms RPO1.6 Wprowadzenie na rynek nowej generacji kołnierzy stalowych w wyniku rozbudowy zakładu firmy „MALMS” w Choszcznie Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy 1 755 966,28 3 926 979,16
8 Pro-Trailer Sp. z o. o., woj. zachodniopomorskie Budowa i wyposażenie innowacyjnej fabryki przyczep firmy Pro-Trailer Sp. z o.o. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy 7 487 810,00 16 745 466,00
9 SARL Sp. z o. o., woj. zachodniopomorskie Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap I Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego 3 739 755,84 7 525 570,57
10 Mac Drew Sp. z o. o., woj. zachodniopomorskie Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w zakładzie produkcyjnym przedsiębiorstwa MAC DREW Sp. z o. o. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 711 302,95 1 037 907,21
11 Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o., woj. zachodniopomorskie „Prace rozwojowe nad demonstratorem standardowego Jacketa wykorzystywanego jako fundament w morskiej energetyce wiatrowej” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014- 2020 Działanie1.1/poddziałanie 1.1.2 Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej 20 055 204,55 8 022 081,82
12 Mechatronic Engineering Sp. z o.o., woj. zachodniopomorskie Mechatronic Engineering sp zoo RPO 1.5 „Utworzenie zakładu produkcyjnego urządzeń do montażu powierzchniowego podzespołów elektronicznych SMD na terenie Parku Regionalnego w Gryfinie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji 3 027 645,00 1 941 467,30
13 Fabryka Maszyn Budowlanych „Bumar-Hydroma” Spółka Akcyjna, woj. zachodniopomorskie „Przebudowa i wyposażenie innowacyjnej fabryki cylindrów hydraulicznych firmy FMB Baumar Hydroma S.A. w Szczecinie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji 10 981 586,46 4 000 000
12 GSG Akademia Rozwoju Sp. z o.o., woj. pomorskie Referencje gdańsk zostań spawaczem „Zostań spawaczem – pracuj w branży konstrukcji stalowych!” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 999 992,50 949 650,50
13 Hullkon Tomasz Szczepanik, woj. zachodniopomorskie Hullkon T.Szczepanik RPO 2.10 „Hala Nehringa – Fotowoltaika, planowanej do zabudowy na dachu hali zlokalizowanej przy ul. Nehringa 73 w Szczecinie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 742 403,40 513 043,00
14 Mac Drew Sp. z o.o., woj. zachodniopomorskie MacDrew RPO 1.6 „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wsporników do palet w przedsiębiorstwie MAC DREW Sp. z .o.o.” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia Regionalnego 6 189 000,00 3 404 000,00
15 Fundacja Dzieło Św. Jakuba, woj. zachodniopomorskie Fundacja Dzieło św Jakuba RPO 9.2 „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Korytowie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna 5 012 004,00 2 999 460,28
16 Flash Butrym sp.j., woj. zachodniopomorskie Flash Butrym RPO 1.15 Realizacja strategii ekspansji na rynek Czarnogóry przez firmę Flash-Butrym sp.j. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw 191 404,00 124 848,89
17 Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o., woj. zachodniopomorskie referencje SARL RPO 2.6 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku biurowego SARL w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35 ” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 1 819 846,50 643 103,00
18 PKS Złocieniec Sp. zo.o., woj. zachodniopomorskie PKS Złocieniec sp zoo RPO 2.4 „Stworzenie zintegrowanego, niskoemisyjnego systemu publicznej komunikacji miejskiej na obszarze Strefy Centralnej ” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu 7 712 100,00 5 329 500,00
19 Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o.woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje cz. 1

pdf_iconReferencje cz. 2
„Kompetentni w swoim fachu” Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 1 954 780,45 1 944 754,55
20 Firma NajdaConsulting w partnerstwie z Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o. „Od stażysty do specjalisty” Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 1 966 368,55 1 966 368,55
21 Promenada Sp. z o.o., woj. zachodniopomorskie „Budowa Galerii w Międzyzdrojach. Budynek Usługowy: Handlowo-Gastronomiczny wraz z punktem ratownictwa i pomocy medycznej oraz punktem doradczo -szkoleniowym” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.5.2. Inicjatywa JESSICA 21 000 000,00 12 600 000,00
20 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, woj. zachodniopomorskie „Budowa kompostowni materiałów zielonych z możliwością zagospodarowaniaosadów ściekowych w miejscowości Łęczyca” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.2 11 918 172,93 7 173 657,37
21 Hoker S.C. Artur Kałużny, Rafał Kaczmarek, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Centrum Kulturalno-Rozrywkowe„Warzelnia” – renowacja i adaptacjazabytkowego budynku przy ul.Partyzantów 2” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013,Poddziałanie 6.6.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym 9 233 017,65 3 693 207,06
22 Hotel i Restauracja „Aurora” Sp. z o.o. w Międzyzdrojach, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług i produktów w Hotelu Aurora” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa 3 493 815,40 1 718 200,00
23 Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowo_Usługowe „Agrykolex” Spółka z o.o. w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Rozbudowa salonu samochodowego SUBARU oraz wprowadzenie innowacyjnych usług lakierniczo-blacharskich” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa 5 380 158,60 2 000 000,00
24 Firma „Estetic” Piotr Jakub Zawodny w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług medycyny estetycznej w Salonie Piękności „Estetic” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje” 887 551.00 427 097,00
24 Phoenix Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Phoenix Poland RPO 1.5 „Wprowadzenie na rynek unikatowej w skali świata usługi zautomatyzowanej kontroli parametrów tulei podczas procesu honowania” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego lata 2014 – 2020; Działanie 1.5 inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji 3 415 467,06 1 268 914,69
25 Flash-Butrym Spółka Jawna Flash Butrym RPO 1.5 Wprowadzenie na rynek nowej generacji maszyn do dymu, baniek i piany przez Flash-Butrym Sp. J. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego lata 2014 – 2020; Działanie 1.5 inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji 10 933 327,45 3 999 978,54
26 Navikon SRY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Navikon SRY sp zoo RPO 1.5 „Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi cięcia i ukosowania kształtowników i profili w co najmniej 7 osiach metodą cięcia plazmowego oraz cięcia termicznego zgodnej z wymogami normy EN 1090-2 w klasie EXC4 przez firmę Navikon SRY sp. z o.o. w Świnoujściu” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego lata 2014 – 2020; Działanie 1.5 inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji 3 298 983,00 1 072 840,00
27 Brunn Lebdowicz Spółka jawna, woj. zachodniopomorskie „Budowa budynku niemieszkalnego związanego z prowadzeniem działalności w zakresie edukacji wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 2 687 833,00 300 000,00
28 GLOBAL RA Spółka z o.o., woj. zachodniopomorskie „Innowacyjna technologia wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej w oparciu o Gazowe Pompy Ciepła GHP w obiekcie Laola” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie 10 778 510,59 3 697 730,10
29 Dental Plus Med., woj. zachodniopomorskie „Wdrożenie przez firmę Dental Plus Med. innowacyjnej technologii protetycznej” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie 145 152,00 87 091,20
30 Opieka Janusz Usługi Transportowe Leśne „PROMEX”, woj. zachodniopomorskie „Wdrożenie innowacyjnej technologii pozyskiwania drewna oraz produkcji granulatu z łodyg kukurydzy oraz trocin” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie 3 697 730,10 1 803 770,76
31 P.H. Centrum Rehabilitacyjno Ortopedyczno Stomatologiczne Michał Płatek, woj. zachodniopomorskie „Wdrożenie innowacyjnego aparatu RTG w technologii wiązki stożkowej przez P. H. Centrum Rehabilitacyjno Ortopedyczno Stomatologiczne Michał Płatek” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie 268 800,00 149 333,33
32 WIDOK Kacprzak sp. z o.o. Spółka Komandytowa, woj. zachodniopomorskie „Modernizacja i rozbudowa hotelu Widok wraz ze stworzeniem centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Wałcz” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.5.2. Inicjatywa JESSICA 8 600 000,00 5 260 500,00
33 Michael Krull, woj. zachodniopomorskie „Budowa budynku rehabilitacji i odnowy biologicznej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 3 368 763,00 300 000,00
34 ROGALIK Tomasz Gandurski, woj. zachodniopomorskie „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ROGALIK Tomasz Gandusrki” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 549 163,00 223 237,00
35 Piotr Mazurkiewicz, woj. zachodniopomorskie „Nadbudowa budynku o funkcji zakwaterowania turystycznego” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 740 319,00 300 000,00
36 FOLIOWO Jarosław Kądziela, woj. dolnośląskie „Utworzenie pierwszego na obszarze Rudaw Janowickich mninibrowaru restauracyjnego wraz z bazą noclegową” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Schemat 1.1.D1 Dotacje inwestycyjne dla MŚPzwiększające atrakcyjność turystyczną regionu 3 415 246,04 1 537 001,74
37 Michał Jan Płatek, woj.zachodniopomorskie „Rozwój działalności gospodarczej w oparciu o zakupiony innowacyjny sprzęt do pokazów oraz prezentacji kluczem do budowy pozycji konkurencyjnej oraz wzrostu zatrudnienia” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 617 616,00 273 589,50
38 O. W. „Młyny” Zofia Błaszczyk, woj.zachodniopomorskie „Rozbudowa budynku letniskowego o funkcji zakwaterowania turystycznego” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 643 985,00 253 179,00
39 Firma Krystyna Maria Sola, woj. zachodniopomorskie „Budowa mola spacerowego w Ustroniu Morskim” Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – PO RYBY w ramach środka 4.1 i działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”. 1 200 822,06 829 836,38
40 Firma „PIRANIA” Figiel, Kałużny Spółka Jawna, woj. zachodniopomorskie „Remont i wyposażenie restauracji w Międzyzdrojach” Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – PO RYBY w ramach środka 4.1 i działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”. 499 294,48 172 935,93
41 Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie „Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników firmy EkoWodrol Sp. z o.o.” Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 387 195,25 387 195,25
42 Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie „Nie łykaj jak pelikan – szkolenia z zakresu optymalnego doinwestowania MŚP” Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 495 224,00 429 350,00
43 Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie „4×4 biznes” Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 300 200,60 270 200,00
44 Ekologia Fair Play Plewko-Grzegorczyk s.c.woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Poprawa standardu oraz rozszerzenia zakresu świadczonych usług Spółki EkologiaFair Play w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami 1 725 962,69 875 739,37
45 Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO Sp. z o.o. w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie „Podniesienie konkurencyjności firmy Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKOSp. z o.o. poprzez zakup oprogramowania wraz z właściwym do jego funkcjonowania sprzętem elektronicznym.” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa 120 042,59 49 197,78
46 Usługi Transportowo-Warsztatowe Piotr Tolwaj w Kołobrzegu, woj. zachodniopomorskie „Zwiększenie konkurencyjności firmy Usługi Transportowo-Warsztatowe PiotrTolwaj poprzez zakup nowoczesnego modułu myjni bezdotykowej” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstw – Schemat B 195 185,36 95 992,80
47 Aesthetic Med. Prywatne Centrum Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Andrzej Dmytrzak w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie „Rozszerzenie zakresu usług i wzmocnienie konkurencyjności kliniki Aesthetic Med poprzez zakup sprzętu medycznego do zaawansowanych zabiegów w zakresie przewlekłej niewydolności żylnej” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstw – Schemat A 333 940,89 200 364,53
48 Firma ZUBWIT „Mętlowie” Cezary Mętel i Dariusz Mętel w Resku, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Podniesienie konkurencyjności firmy Zubwit poprzez zakup maszyn budowlanych” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa 1 409 100,00 693 000,00
49 Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane „Bewako” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie,woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Zakup innowacyjnego urządzenia browarniczego i uruchomienie pierwszego w Szczecinie mini browaru restauracyjnego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstw – Schemat A 1 898 822,52 1 000 000,00
50 Firma „Cosmedica S.C.” Rafał Kuczyński, Monika Beton w Szczecinie,woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Zakup innowacyjnych urządzeń w celu podniesienia konkurencyjności firmy COSMEDICA S.C.” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstw – Schemat A 928 499,00 456 638,84
51 Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie „Strategia Rozwoju Hossa Finance” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.3.1 Specjalistyczne doradztwo dla MSP 36 900,00 15 000,00
52 Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie „Rozszerzenie oferowanych usług firmy Najda Consulting – Centrum Obsługi Przedsiębiorców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstw – Schemat B „Małe dotacje” 110 930,60 54 556,03
53 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Igor Frulenko w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie „Zakup innowacyjnych urządzeń do badań endoskopowych w celu podniesienia konkurencyjności firmy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Igor Frulenko” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstw – Schemat B „Małe dotacje” 184 658,00 110 794,00
54 Paweł Kosikw Pogorzelicy, woj. zachodniopomorskie „Uruchomienie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, poprzez zakup wyposażenia niezbędnego do uruchomienia lokalu gastronomicznego” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 230 878,00 94 622,00
55 Firma ”EURO-DENT” Artur Gliszczyński i Małgorzata Piela Spółka Cywilna w Kołobrzegu, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Inwestycje w powstanie innowacyjnej Kliniki Stomatologiczno-Ortodontycznej w Kołobrzegu przy ulicy Pomorskiej 7” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje” 1 377 089,40 662 297,40
56 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Sonomed” w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie „Zwiększenie konkurencyjności firmy Sonomed poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje” 616 320.00 369 792,00
57 Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie, ul. Walecznych 23 „Wzrost jakości świadczonych usług firmy NajdaConsulting”. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. 107 116, 00 44 070, 00
58 Lepkowska Małgorzata ul. Górna 8 B74 – 111 Ustronie Morskie, woj. zachodniopomorskie „Wzrost jakości świadczonych usług poprzez inwestycje”. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. 714 748,20 196 345,00/strong>
59 Firma RS Consulting & Trading Sp. z o.o. ul. Zielona 25C/6, 73 – 140 Ińsko Wzrost konkurencyjności firmy RS Consulting & Trading poprzez inwestycje. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. 388 086, 20 154 114,00
60 Firma CARILLON Wojciech Gołębiowski Ul. Krucza 5 71 – 747 Szczecin, woj. zachodniopomorskie „Rozwój firmy Carillon Wojciech Gołębiowski poprzez inwestycje”. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. 31 170, 00 9 774,59
61 Firma Pensjonat „Nenufar” Korebko Elżbieta ul. Okrzei 4 78 – 111 Ustronie Morskie, woj. zachodniopomorskie „Wprowadzenie usług rehabilitacyjnych i odnowy biologicznej w Pensjonacie Nenufar”. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. 714 748, 20 186 630,00
62 Firma Piekarnia-Cukiernia S.C. ul. IV Dywizji 9A, 78-120 Gościno, woj. zachodniopomorskie „Wzrost konkurencyjności firmy Piekarnia-Cukiernia S.C. poprzez inwestycje”. PHARE 2003, Fundusz Dotacji Inwestycyjnych. 223 320, 00 51 145,56
63 D.K. Daniel Kondaszewski Ustronie Morskie, ul. Górna 8d „Wzrost jakości świadczonych usług firmy D.K Daniel Kondaszewski poprzez inwestycje”- przebudowa pensjonatu w Ustroniu Morskim. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. 195 000, 00 126.750,00
64 Firma Rafa Plandeki – Dawid Kuks z siedzibą w Gościnie, ul. Kolejowa 10, woj. zachodniopomorskie „Wzrost zdolności produkcyjnych firmy Rafa – Plandeki poprzez inwestycje”. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. 427 000, 00 151 450,00
65 Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie, ul. Walecznych 23 „Wzrost jakości świadczonych usług poprzez inwestycje”. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. 43 400, 00 21 700,00
66 Firma „KAMI” Zakład Produkcji Drzewnej S.C. Mirosław Krajniak, Ryszard Łaszcz, Czesław Waszczeniuk z siedzibą w Dębie, ul. Hołdownicza 17 „Zwiększenie zdolności produkcyjnych firmy KAMI poprzez powiększenie parku maszynowego”. PHARE 2002 Fundusz Dotacji Inwestycyjnych. 160 000, 00 80 000,00
67 Firma Krystyna Maria Sola, woj. zachodniopomorskie „Budowa mola spacerowego w Ustroniu Morskim” PHARE 2002 Fundusz Dotacji Inwestycyjnych. 1 200 822,06 829 836,38
powrót