Referencje

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, STOWARZYSZENIA, INSTYTUCJE KULTURY, KOŚCIOŁY, INNE

Lp. INWESTOR RODZAJ INWESTYCJI PROGRAM DOFINANSOWANIA WARTOŚĆ INWESTYCJI WARTOŚĆ DOTACJI
1 Muzeum Narodowe w Szczecinie
pdf_iconReferencje
„Budowa Pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy” Projekt indywidualny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 6.2.1Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym 24 198 947,32 14 691 958,26
2 Fundacja Dzieło Św. Jakuba w Szczecinie Fundacja Dzieło św Jakuba RPO 9.2 „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Korytowie” Regionalny Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna 2 500 000,00 1 828 687,50
3 Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie „Rewitalizacja kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie” Regionalny Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe 2 982 574,61 2 535 188,40
4 Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Parlinie „Remont 2 zabytkowych kościołów filialnych w Łęczycy i Białuniu, Parafia Parlino koło Stargardu” Regionalny Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe 1 261 852,55 1 072 574,59
5 Kościół Chrześcijan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie „Remont 2 zabytkowych kościołów filialnych w Łęczycy i Białuniu, Parafia Parlino koło Stargardu” Regionalny Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe 1 261 852,55 1 072 574,59
4 Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Gryficach parafia w gryficach RPO 4.1 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwację kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach” Regionalny Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe 3 034 801,14 2 579 580,91
5 Parafia pw. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie „Międzynarodowe Centrum Kulturalno-Kongresowe przy ul. Stoisława 4 – rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie” Regionalny Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich 4 468 782,77 2 904 708,75
6 Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie „Centrum Współpracy Nauki i Gospodarki” Projekt indywidualny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 1.2.1Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu 2 500 000,00 1 828 687,50
7 Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie „Podniesienie atrakcyjności historycznej XIV-wiecznego kościoła p.w. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie jako unikatowego zabytku na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego” Projekt indywidualny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym 4 000 000,00 2 976 210,00
8 Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie „Ostatni etap remontu dachu kościoła p.w. Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie” Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Dziedzictwo Kulturowe” Priorytet 1 „Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych” 1 762 760,00 900 000,00
9 Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie „II etap remontu dachu kościoła p.w. Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie” Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Dziedzictwo Kulturowe” Priorytet 1 „Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych” 655 288, 30 600 000, 00
10 Zrzeszenie Studentów Polskich ul. Ordynacka 9 00 – 364 Warszawa „Spotkania Euroregionalne – 36 Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej FAMA w Świnoujściu”. Program INTERREG III A Województwo Zachodniopomorskie – Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia. 725 110, 24 362 555,12
11 Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie
pdf_iconReferencje
„Prace renowacyjne i konserwatorskie we wnętrzu zabytkowej Katedry p.w. św.Jakuba w Szczecinie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego naobszarze metropolitalnym 1 995 402,34 1 496 551,75
12 Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie
pdf_iconReferencje
„Renowacja wnętrza XIV – wiecznego kościoła pw. św. Jana Ewangelisty ostatnim etapem prac konserwatorskich unikatowego szczecińskiego zabytku” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego naobszarze metropolitalnym 4 399 252,16 3 299 439,12
powrót