Innowacje produktowe i technologiczne w firmie Hydro-Flex

Beneficjent: Cezary Mazur „HYDRO-FLEX”

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Opis projektu:
W ramach projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań z branży metalowo – maszynowej przez firmę Cezary Mazur “Hydro – Flex” zostanie wybudowana hala produkcyjna z częścią biurowo-socjalną wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu oraz zostanie zakupiony nowoczesny park technologiczny. Zakład produkcyjny będzie mieścił się w Stargardzie przy ul. Przemysłowej.
Jest to obszar Stargardzkiego Parku Przemysłowego skupiający największe firmy produkcyjne w woj. Zachodniopomorskim. Stwarza to możliwości wzajemnej kooperacji, transferu wiedzy czy technologii oraz wymiany doświadczeń pomiędzy innymi podmiotami prowadzącymi działalność na terenie strefy. Ponadto realizacja projektu przewiduje także zatrudnienie 3 osób oraz szeroką współpracę i kooperację zarówno z regionalnymi dostawcami, odbiorcami jak i jednostkami otoczenia biznesu i uczelniami wyższymi.

Firma Cezary Mazur “Hydro-Flex” jest prywatnym przedsiębiorstwem działającym w szeroko pojętej branży hydrauliki siłowej. W ramach realizacji projektu zostaną wdrożone zarówno innowacje produktowe jak i technologiczne w tym również w skali światowej. W ramach innowacji produktowych wdrożone będą znacznie ulepszone produkty/usługi takie jak: Wielkogabarytowe siłowniki HFD, usługa regeneracji siłowników, węże hydrauliczne i przemysłowe, rury do układów hydraulicznych, siłowniki olejowe. Projekt obejmuje także wdrożenie opracowanej przez firmę innowacyjnej technologii do sprawdzania siłowników wodnych.

Realizacja projektu będzie miała wpływ na rozwój poziomu gospodarczego oraz zwiększenie innowacyjności zachodniopomorskiej gospodarki. W wyniku realizacji projektu zostanie wdrożona innowacja procesowa i produktowa w skali międzynarodowej. Inwestycja będzie stanowiła kamień milowy w rozwoju firmy, dzięki wdrożonym innowacjom Wnioskodawca znacznie zwiększy zakres oferowanych produktów i usług oraz wzmocni znacząco swoją pozycję na rynku krajowym i międzynarodowym.

Wartość projektu 3 781 570,45 zł

Dofinansowanie 999 991,80 zł

Innowacyjne wiertarki wielowrzecionowe i frezarki dla sektora drzewno – meblarskiego

Beneficjent: SCANWIR Łukasz Wojtkun, Rafał Pankowski Spółka Jawna

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Opis projektu:
Projekt inwestycyjny przedsiębiorstwa SCANWIR Łukasz Wojtkun, Rafał Pankowski Spółka Jawna przygotowany we współpracy z firmą Najda Consulting zajął drugie miejsce(uzyskał w ocenie 91.92% punktów!) wśród wszystkich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego i otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 707 417,27 zł(wartość inwestycji 3 794 000 zł) w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

W ramach projektu pn. „Wprowadzenie na rynek zindywidualizowanych narzędzi mechanicznych dla przemysłu przetwórczego przez przedsiębiorstwo SCANWIR Łukasz Wojtkun Rafał Pankowski Spółka Jawna” zostanie wybudowana hala produkcyjna wraz za zapleczem socjalnym i magazynowym oraz zostanie zakupiony nowoczesny park technologiczny. Zakład produkcyjny będzie mieścił się w Stargardzie przy ul. Przemysłowej.
SCANWIR Łukasz Wojtkun, Rafał Pankowski Spółka Jawna jest jednym z głównych producentów zindywidualizowanych rozwiązań mechanicznych dla sektora drzewno-meblarskiego w województwie zachodniopomorskim. W swojej pracy wykorzystuje autorskie rozwiązania, będące wynikiem prac badawczo-rozwojowych.
Realizacja projektu unijnego stanowić będzie ważny kamień milowy w rozwoju przedsiębiorstwa. Umożliwi mu wdrożenie na rynek innowacyjnych wiertarek wielowrzecionowych i frezarek. Będą one przeznaczone dla sektora drzewno-meblarskiego.

Wartość projektu 3 794 000,00 zł

Dofinansowanie 1 707 417,27 zł

Produkcja konstrukcji metalowych dla wysokoinnowacyjnych i nasyconych technologicznie firm z sektora Offshore.

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne “Gotech” Sp. z o.o.

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Opis projektu:
Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne “Gotech” Sp. z o.o. we współpracy z firmą Najda Consulting otrzymało dofinansowanie w kwocie 3 532 459,00 zł w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Projekt pn. „Wdrożenie innowacji w ramach budowy zakładu innowacji technologicznych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Czarnowie” którego całkowity koszt wynosie 12 414 070,20 zł polegał będzie na budowie i wyposażeniu zespołu dwóch hal produkcyjnych wzajemnie połączonych konstrukcyjnie i komunikacyjnie, oraz części dróg wewnątrz zakładowych i infrastruktury technicznej niezbędnych do funkcjonowania zakładu po realizacji projektu.
Rozszerzenie zakresu działalności Spółki polegać będzie na produkcji konstrukcji metalowych dla wysoko innowacyjnych i nasyconych technologicznie firm z sektora Offshore.
Trzon projektu stanowi innowacyjna usługa polegająca na wykonaniu platform zewnętrznych do fundamentów morskich wież wiatrowych. Jednym z najważniejszych elementów platformy zewnętrznej jest pierścień stalowy, który będzie wykonywany innowacyjną opracowaną przez dział B+R technologią spawania obrotowego. Teki sam pierścień stosowany będzie także w przypadku platform wiertniczych.
Ponadto wnioskodawca dzięki odpowiedniemu wyposażeniu hal będzie w stanie także wprowadzić na rynek międzynarodowy inną usługę polegającą na wykonywaniu „Konstrukcji cumowniczej do fundamentów morskich wież wiatrowych (Boatlanding). Konstrukcja ta będzie także wykorzystywana do platform wiertniczych.
Spółka PUP „Gotech” osiągnęła maksymalny poziom wydajności pracy w obecnej siedzibie i bez rozwoju potencjału technicznego i technologicznego mogłaby tracić rynki zbytu. Aby zrealizować te potrzeby koniecznym było wybudowanie nowego, innowacyjnego Zakładu, który umożliwi zastosowanie innowacyjnej technologii łączenia konstrukcji stalowych poprzez spawanie oraz w związku z tym rozszerzenie oferty usługowej. Wynikające stąd potrzeby nie zostały zaspokojone z uwagi na wysoki koszt zadania inwestycyjnego. Jednak dzięki dotacji unijnej uda się je zrealizować i Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne “Gotech” Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Wzmocni swoją pozycję na rynku krajowym i zagranicznym.

Wartość projektu 12 414 070,20 zł

Dofinansowanie 3 532 459,00 zł

Nowoczesna platforma oferująca usługi brokerskie sprzętu IT.

Beneficjent: POLBIT Bartosz Polender

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Opis projektu:
Projekt inwestycyjny przedsiębiorstwa POLBIT Bartosz Polender przygotowany we współpracy z firmą Najda Consulting otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 913 967,63 zł(wartość projektu 4 253 000 zł) w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

W ramach projektu pn. „Wdrożenie autorskich rozwiązań w zakresie systematyzacji automatycznego wspomagania sprzedaży sprzętu IT” zostanie wybudowana hala magazynowo-biurowa wraz z wyposażeniem niezbędna do wdrożenia na rynek nowej usługi, która zrewolucjonizuje rynek usług brokerskich sprzętu IT. W ramach projektu zostanie stworzona nowoczesna platforma markgrade.com oferująca usługi brokerskie sprzętu IT, dająca większe możliwości filtracji, sortowania zapytań oraz uzyskania szczegółowych informacji pod względem np. klasyfikacji sprzętu, występujących uszkodzeń itp.
POLBIT Bartosz Polender jest jednym z głównych sprzedawców sprzętu refurbished, elektroniki odnowionej w specjalnym cyklu jakościowym oraz sprzętu poleasingowego na rynek europejski.

Wartość projektu 4 253 000,00 zł

Dofinansowanie 1 913 967,63 zł

Produkcja unikatowego produktu Pomorza Zachodniego opartego na wyjątkowej ekologicznej recepturze.

Beneficjent: Firmę budowlaną Szubert Sp. z o. o.

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Opis projektu:
Projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji piwa i chleba w regionalnym minibrowarze”, który zrealizowany zostanie przez firmę budowlaną Szubert Sp. z o. o. ze Stargardu otrzymał dotację w kwocie 3 317 146,04 zł(wartość inwestycji 9 066 000 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.
W ramach projektu planuje się wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie nieruchomości przy ul. Bolesława Krzywoustego w Stargardzie do potrzeb działalności przedsiębiorstwa, zakup i instalację linii browarniczej, zakup i instalację linii do produkcji chleba oraz zakup wyposażenia restauracyjnego (wyposażenie kuchni, baru, stoły, krzesła itd.).
Oferta przedsiębiorstwa skierowana będzie do amatorów wysokogatunkowego piwa, nietypowego, nieprodukowanego przez innych producentów oraz zwolenników zdrowej ekologicznej żywności.
Piwo i pieczywo produkowane przez Spółkę w wyniku realizacji projektu będzie unikatowym produktem Pomorza Zachodniego, opartym na wyjątkowej ekologicznej recepturze, niestosowanej nigdzie indziej na świecie, cechujące się wyjątkowymi właściwościami zdrowotnymi.
W wyniku realizacji zaplanowanych działań w Stargardzie utworzony zostanie bowiem browar i piekarnia regionalna, w których produkowane będą różnego rodzaju piwa rzemieślnicze, w tym piwo orkiszowe i chleb orkiszowy produkowane na bazie orkiszu wyhodowanego w ramach prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez naukowców Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Naukowcy ZUT są również autorami technologii wypieku chleba orkiszowego opartego na tym orkiszu. Firma Szubert zawarła umowę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie na wykorzystanie opracowanych wyników prac badawczo – rozwojowych w swoim przedsiębiorstwie.
Projekt ten jest więc doskonałym przykładem powiązania nowatorskich rozwiązań wypracowanych przez świat nauki z innowacyjną działalnością gospodarczą.

Wartość projektu 9 066 000,00 zł

Dofinansowanie 3 317 146,04 zł