Wprowadzenie na rynek nowej generacji kołnierzy stalowych

Beneficjent: „MALMS” Mariusz Letkomiller

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy.

Opis projektu:

Projekt pn.: „Wprowadzenie na rynek nowej generacji kołnierzy stalowych w wyniku rozbudowy zakładu firmy „MALMS” w Choszcznie polegał będzie na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego o pomieszczenia produkcyjne oraz zakup niezbędnych środków trwałych.
Firma „MALMS” Mariusz Letkomiller funkcjonuje na rynku od 2011. Z chwilą założenia firmy przyświecał jej cel jakim jest stanie się jednym z liderów w zakresie produkcji kołnierzy stalowych w Polsce i w Europie. Aby móc dalej się rozwijać i zwiększać przewagę konkurencyjną na poziomie międzynarodowym konieczne jest rozbudowanie zakładu produkcyjnego oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kołnierzy stalowych. Realizacja projektu przyczyni się do utworzenia 11 nowym miejsc pracy.

Wartość projektu 3 926 979,16 zł

Dofinansowanie 1 755 966,28 zł

Budowa i wyposażenie innowacyjnej fabryki przyczep firmy Pro-Trailer Sp. z o.o.

Beneficjent: Pro-Trailer Sp. z o. o.

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy.

Opis projektu:

W ramach dofinansowanego projektu pn.: „Budowa i wyposażenie innowacyjnej fabryki przyczep firmy Pro-Trailer Sp. z o.o.” planuje się budowę nowej hali oraz wyposażenie w najnowocześniejszy obecnie sprzęt umożliwiający obróbkę materiałów i pełną produkcję przyczep z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii. Projekt umożliwi wdrożenie do produkcji innowacyjnych patentów oraz zatrudnienie co najmniej 38 osób, w tym utworzenie działu badań i rozwoju patentów i technologii stosowanych w produkowanych przyczepach. Po realizacji inwestycji firma Pro-Trailer sp. z o.o. produkować będzie przyczepy i elementy przyczep o innowacyjnych cechach, które znajdą nabywców w całej Europie.

Wartość projektu 16 745 466,00 zł

Dofinansowanie 7 487 810,00 zł