Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji   Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 1 czerwca 2023 roku ogłosił nabór wniosków nr FEWP.10.02-IZ.00-002/23 w ramach Działania 10.02 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach.

   


  Alokacja Programu wynosi 60 000 000 PLN

   

  Do głównych celów Programu należą:

  • inwestycje produkcyjne w MŚP w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług, przyczyniając się w ten sposób do akumulacji brutto i zatrudnienia,
  • wdrożenie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w procesach biznesowych przedsiębiorstw,
  • rozwój infrastruktury zrównoważonej turystyki, wykorzystującej endogeniczne potencjały danego obszaru do rozwoju gosp., mającej charakter prozatrudnieniowy, w tym przyczyniającej się do przejścia na neutralną dla klimatu GOZ;
  • promocja zagraniczna (jako element projektu w przypadku inwestycji produkcyjnych mających na celu internacjonalizację działalności przedsiębiorstwa).

   

  Odbiorcy programu:

  • MŚP z terenu miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego słupeckiego i tureckiego

   

  Wysokość wsparcia:

  Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie to 250 000 PLN

  Maksymalna wartość dofinansowania projektu to 8 000 000 PLN.

   

  Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

  – dla mikro i małych przedsiębiorstw 45% wydatków kwalifikowalnych,

  – dla średnich przedsiębiorstw 35% wydatków kwalifikowalnych.

  W ramach naboru projekty rozliczane będą w oparciu o wydatki rzeczywiście poniesione.

   

  Więcej informacji na naszej stronie w Zakładce Programy Regionalne 2021-2027 Poznaj szczegóły

   

   

  POWRÓT DO MAPY

  Lista konkursów w województwie

  dolnośląskie

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting