100% skuteczności!!! 10 milionów dla Klientów Najda Consulting.

Zarząd Województwa ogłosił wyniki naboru wniosków w wymagającym konkursie pierwszej osi priorytetowej RPO – “Gospodarka, Innowacje, Nowe Technologie”. W konkursie 1,5 “Inwestycje przedsiębiorstw wspierających rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji” złożonych zostało ponad 100 wniosków zachodniopomorskich firm. Wśród projektów najlepiej ocenionych i wybranych do dofinansowania jest 4 Klientów firmy Najda Consulting. Na drugim miejscu listy rankingowej znalazł się wniosek opracowany dla firmy SCANWIR, który otrzymał 91 punktów. Dzięki temu firma SCANWIR wprowadzi na rynek zindywidualizowane narzędzia mechaniczne dla przemysłu przetwórczego, Wartość projektu to ponad 4,5 mln złotych, dofinansowanie unijne wynosi ponad 1,7 mln złotych. Inwestycja realizowana będzie w Stargardzie. Zarząd Województwa podjął decyzję o dofinansowaniu 24 projektów innowacyjnych. Całkowita kwota dofinansowania dla przedsiębiorców to ponad 52 mln złotych. Dzięki temu w najbliższym czasie zrealizowane zostaną w naszym województwie inwestycje za ponad 150 mln złotych. W tym konkursie Najda Consulting opracowała wnioski dla 4 Klientów:

– SCANWIR Łukasz Wojtkun, Rafał Pankowski Spółka Jawna – projekt pn.: „Wprowadzenie na rynek zindywidualizowanych narzędzi mechanicznych dla przemysłu przetwórczego przez przedsiębiorstwo SCANWIR Łukasz Wojtkun Rafał Pankowski Spółka Jawna” – wartość dofinansowania 1,7 mln zł (wartość inwestycji 4,5 mln zł)

– Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne “Gotech” Sp. z o.o. – projekt pn.: „Wdrożenie innowacji w ramach budowy zakładu innowacji technologicznych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Czarnowie” – wartość dofinansowania 3,5 mln zł (wartość inwestycji 12,4 mln zł)

– POLBIT Bartosz Polender – projekt pn.: „Wdrożenie autorskich rozwiązań w zakresie systematyzacji automatycznego wspomagania sprzedaży sprzętu IT” – wartość dofinansowania 1,9 mln zł (wartość inwestycji 4,2 mln zł)

– Firma Budowlana Szubert sp. z o.o. – projekt pn.: „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji piwa i chleba w regionalnym minibrowarze” – wartość dofinansowania 3,3 mln zł (wartość inwestycji 9 mln zł)

Wszyscy oni otrzymali dofinansowanie na poziomie ponad 10 mln złotych! W pierwszej dziesiątce najlepszych wniosków były 3 opracowane przez Najda Consulting.