100 % skuteczności i ponad 9 mln zł dofinansowania unijnego dla naszych klientów z branży produkcyjnej!

Mamy przyjemność poinformować, że dzięki współpracy z firmą Najda Consulting kolejne przedsiębiorstwa produkcyjne uzyskały dofinansowanie unijne na realizację inwestycji. W tym konkursie firma Pro-Trailer sp. z o.o. z Lipian oraz firma “MALMS” Mariusz Letkomiller z Choszczna otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy.
Tylko 10 firm z woj. zachodniopomorskiego otrzymało dofinansowanie w tym konkursie.
http://rpo.wzp.pl/sites/default/files/lista_projektow_wybranych_do_dofinansowania_1_6_2017_12_11.pdf

Firma Pro-Trailer Sp. z o. o., której projekt otrzymał pierwsze miejsce w konkursie, jest firmą produkcyjną, oferującą kilka różnych rodzajów przyczep budowlanych i rolniczych. Przyczepy budowlane wykonywane są ze specjalnej stali trudno ścieralnej oraz są przystosowane do pracy w najcięższych warunkach. Obecnie firma dzierżawi nieruchomość w Lipianach, w skład której wchodzi m.in. hala produkcyjna, firma dysponuje również niezbędnym sprzętem do montażu przyczep.
W ramach dofinansowanego projektu pn.: „Budowa i wyposażenie innowacyjnej fabryki przyczep firmy Pro-Trailer Sp. z o.o.” planuje się budowę nowej hali oraz wyposażenie w najnowocześniejszy obecnie sprzęt umożliwiający obróbkę materiałów i pełną produkcję przyczep z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii. Projekt umożliwi wdrożenie do produkcji innowacyjnych patentów oraz zatrudnienie co najmniej 38 osób, w tym utworzenie działu badań i rozwoju patentów i technologii stosowanych w produkowanych przyczepach. Po realizacji inwestycji firma Pro-Trailer sp. z o.o. produkować będzie przyczepy i elementy przyczep o innowacyjnych cechach, które znajdą nabywców w całej Europie.
Szacowana wartość projektu to 16 745 466,00 zł z czego dofinansowanie w ramach RPO WZ wyniesie 7 487 810,00 zł.

Drugi z dofinansowanych projektów pn.: „Wprowadzenie na rynek nowej generacji kołnierzy stalowych w wyniku rozbudowy zakładu firmy „MALMS” w Choszcznie polegał będzie na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego o pomieszczenia produkcyjne oraz zakup niezbędnych środków trwałych.
Firma “MALMS” Mariusz Letkomiller funkcjonuje na rynku od 2011. Z chwilą założenia firmy przyświecał jej cel jakim jest stanie się jednym z liderów w zakresie produkcji kołnierzy stalowych w Polsce i w Europie. Aby móc dalej się rozwijać i zwiększać przewagę konkurencyjną na poziomie międzynarodowym konieczne jest rozbudowanie zakładu produkcyjnego oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kołnierzy stalowych. Realizacja projektu przyczyni się do utworzenia 11 nowym miejsc pracy.
Całkowity koszt wyniesie 3 926 979,16 zł natomiast wartość dofinansowania wyniesie 1 755 966,28 zł.
Gratulujemy naszym klientom pozyskania dofinansowania na realizację inwestycji!