100% skuteczności w konkursie na odnawialne źródła energii!

W dniu 26 lutego 2018 r. została opublikowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego lista rankingowa projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Firma Najda Consulting uzyskała w tym konkursie 100% skuteczności w aplikowaniu o dofinansowanie! Wszystkie 5 projektów jakie przygotowaliśmy dla naszych klientów uzyskały dofinansowanie – łączna wartość projektów jakie przygotowaliśmy w tym konkursie wyniosła 11 265 187,63 zł, natomiast wartość dofinansowania wyniosła 5 666 674,61 zł.
Wśród naszych klientów którym zostało przyznane dofinansowanie są:

1. Gmina Kołbaskowo

Projekt pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smolęcin”
Wartość projektu wyniesie 4 349 998,32 zł, natomiast wartość dofinansowania 1 620 643,03 zł
Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 993,6 kW na terenie byłego nieczynnego składowiska odpadów w Smolęcinie.

2. Gmina Resko

Projekt pn.: „Budowa pomp ciepła w budynku użyteczności publicznej – Gimnazjum w Resku”. Wartość projektu wyniesie 1.506.672,23 zł, natomiast wartość dofinansowania 1.280.671,39 zł

3. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Projekt pn.: „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na wybranych budynkach użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego”.
Wartość projektu wyniesie 1.151.198,03 zł, natomiast wartość dofinansowania 828.862,58 zł

Dzięki dofinansowaniu zostanie utworzonych 7 instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Powiecie Drawskim o łącznej mocy 191,54 kW. Obiekty które będą zasilane z odnawialnych źródeł energii to: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim , Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu.

4. Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Projekt pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ”
Wartość projektu wyniesie 3 219 411,84 zł, natomiast wartość dofinansowania 1 225 194,66 zł
Projekt obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie trzech obiektów: stacji uzdatniania wody w Goleniowie, oczyszczalni ścieków w Goleniowie, oczyszczalni ścieków w Komorowie.

5. Mac Drew Sp. z o.o.

Projekt pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w zakładzie produkcyjnym przedsiębiorstwa MAC DREW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
Wartość projektu wyniesie 1 037 907,21 zł, natomiast wartość dofinansowania 711 302,95 zł

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,47 kW zostanie zainstalowana na terenie aktualnie modernizowanego zakładu produkcyjnego wsporników do palet w Bierzwniku.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy powodzenia w realizacji inwestycji!

Zespół Najda Consulting

Poniżej przedstawiamy link do listy rankingowej konkursu:
http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/lista_rankingowa_2.10_26.02.2018.pdf