Instytucje pośredniczące od lutego będą przyjmowały wnioski na dofinansowanie szkoleń pracowników.

Informujemy, że już od 01.02.2016r dostępne będą dofinansowania do 100% kosztów na sfinansowanie szkoleń pracowników przedsiębiorstw, które mają siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w Szczecinie.

Na co można uzyskać dofinansowanie:
1. Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego;
2. Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
3. Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
4. Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
5. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Informacje ogólne o dofinansowaniu szkoleń:
– możliwość sfinansowania do 100% kosztów kształcenia dla firm zatrudniających do 10 pracowników
– dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 10 pracowników wymagany wkład własny to 20%
– maksymalny koszt wsparcia przypadający na 1 osobę to 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (ok.12 000zł)
– udzielenie wsparcia stanowi pomoc de minimis

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem dofinansowania na szkolenia dla pracowników – prosimy o kontakt z naszym biurem pod nr telefonu 914613081 lub z kontakt mailowy z osobą odpowiedzialną za projekty szkoleniowe w naszej firmie: j.nagorska@najdaconsulting.pl