Z JAKICH DOTACJI MOGĄ SKORZYSTAĆ PRZEDSIĘBIORCY JESZCZE W TYM ROKU

Zapraszamy do zapoznania się z najbliższymi terminami konkursów w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych:

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020