Jakie dotacje mogą otrzymać przedsiębiorcy w 2018 roku z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego?

27 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 przyjął Harmonogram konkursów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na rok 2018.
Kiedy składać wnioski oraz na jakie działania można otrzymać dofinansowanie znajdą Państwo informację poniżej.

RPO WZ 2018