100% skuteczności i ponad 5.8 mln zł dofinansowania unijnego dla naszych klientów z branży produkcyjnej!

Mamy przyjemność poinformować, że dzięki współpracy z firmą Najda Consulting kolejne przedsiębiorstwa produkcyjne uzyskały dofinansowanie unijne na realizację inwestycji.

Tym razem dofinansowanie otrzymały wszystkie projekty jakie zgłosiliśmy do konkursu! Dofinansowanie zostało przyznane następującym firmom:

PIGMENT R. Bielak I. Bielak Spółka Jawna

MADROG Zbigniew Kluczek, Przemysław Kluczek Spółka Cywilna

EKO-TRAK Krystyna, Zenon Miszczyszyn Spółka Jawna

Przedsiębiorstwom tym zostało przyznane dofinansowanie w ramach działania 1.5  Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Pełna lista firm, które otrzymały dofinansowanie znajduje się pod linkiem:

http://rpo.wzp.pl/sites/default/files/lista_projektow_wybranych_do_dofinansowania_1_5_2019_07_09_0.pdf

PIGMENT Spółka Jawna R. Bielak I. Bielak

której projekt otrzymał 90,5 pkt. i zajął 6 miejsce w konkursie, jest polskim producentem chemii budowlanej z bogatym asortymentem produktów wysokiej jakości, które zdobywają coraz większe uznanie klientów w kraju i za granicą.

Realizacja projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych w przedsiębiorstwie PIGMENT SPÓŁKA JAWNA R. BIELAK I. BIELAK.” obejmuje rozbudowę zakładu produkcyjnego mieszczącego się przy ulicy Pyrzyckiej w Szczecinie wraz z zakupem innowacyjnych maszyn, urządzeń oraz oprogramowania. Planuje się wybudować nowy budynek, który będzie posiadał część magazynową oraz cześć socjalno-biurową o powierzchni. W ramach projektu zostanie wdrożona innowacja produktowa oraz procesowa w zakresie produkcji farb w skali światowej.

Całkowita wartość projektu to 7 380 000,00 zł; z czego dofinansowanie w ramach RPO WZ wyniesie 2 939 999,96 zł.

MADROG Zbigniew Kluczek, Przemysław Kluczek Spółka Cywilna

Projekt pn. „Wdrożenie na rynek krajowy oraz międzynarodowy innowacyjnych rozwiązań w zakresie maszyn drogowych przez MADROG Zbigniew Kluczek, Przemysław Kluczek Spółka Cywilna” realizowany przez przedsiębiorstwo uzyskał 89,5 pkt. i uplasował się na 12 miejscu listy rankingowej.

Przedmiotem projektu jest uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego i wdrożenie wyników własnych prac badawczych celem rozpoczęcia produkcji innowacyjnych konstrukcji maszyn drogowych.

Realizacja projektu umożliwi wprowadzenie na rynek krajowy oraz międzynarodowy nowych rozwiązań w zakresie maszyn drogowych.  Nowe produkty będą stanowiły innowację na skalę światową poprzez zastosowanie unikalnych rozwiązań technologicznych.

Całkowity koszt wyniesie 4 312 683,49 zł natomiast wartość dofinansowania wyniesie 1 577 811,02 zł.

EKO-TRAK Krystyna, Zenon Miszczyszyn Spółka Jawna

Ostatnim projektem przygotowywanym przez Najda Consulting był projekt przedsiębiorstwa pn. „Wzrost konkurencyjności na skalę międzynarodową firmy Eko-Trak Krystyna, Zenon Miszczyszyn spółka jawna poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej linii przetarcia drewna”. Uzyskał on 80,5 pkt. i zajął 33 miejsce na liście rankingowej.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnej usługi precyzyjnego przetarcia drewna zaoferowanej na rynku międzynarodowym. Wdrożenie nowego dla rynku produktu wymaga zakupu i instalacji linii technologicznej opartej o najnowocześniejsze dostępne na rynku rozwiązania z zakresu mechaniki i automatyki przemysłowej.

Całkowita wartość projektu to 3 660 480,00 zł; z czego dofinansowanie w ramach RPO WZ wyniesie 1 339 200,00 zł.

Gratulujemy naszym klientom pozyskania dofinansowania na realizację inwestycji!