W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przyjęto projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowych oraz harmonogram naboru wniosków

21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym.

Z dokumentami można zapoznać się pod poniższymi adresami:
http://rpo.lodzkie.pl/component/content/index.php?option=com_content&view=article&id=104

http://rpo.lodzkie.pl//wiad/205-szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-lodzkiego-na-lata-2014-2020