Aktualizacja harmonogramu konkursów na 2015 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Instytucja zarządzająca RPOWŚ informuje o aktualizacji harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020, w części dotyczącej:

działanie 4.4 : zwiększenie założonej pierwotnie alokacji środków UE na konkurs planowany w roku 2015 r. do 60 mln zł;

działanie 10.5 : przesunięcie konkursu dla działania na 2016 r.

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/wiadomosci/item/171-aktualizacja-harmonogramu-konkursow-na-2015-rok-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-swietokrzyskiego-na-lata-2014-2020