Aktualizacja harmonogramu naborów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instytucja Zarządzająca programem Inteligentny Rozwój 2014-2020 przygotowała nową wersję harmonogramu konkursów na 2016 r.
Zmiany harmonogramu dotyczą:
zmiany dat konkursu dla poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Ogłoszenie konkursu planowane jest na 3 października br., nabór wniosków o dofinansowanie pomiędzy 4 listopada br. a 31 marca 2017 r.
zmiany dat konkursu dla poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. Ogłoszenie konkursu planowane jest na 3 października br., nabór wniosków o dofinansowanie pomiędzy 4 listopada br. a 30 grudnia br.

Aktualny harmonogram jest dostępny pod adresem:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/harmonogramy-naborow-wnioskow-na-2016-rok/harmonogram-naboru-wnioskow-w-programie-inteligentny-rozwoj/