Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym RPO Województwo Dolnośląskie 2014-2020

22 września br. uchwałą nr 1216/V/15 Zarząd Województwa Dolnośląskiego zmienił Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na lata 2015 i 2016.

Więcej informacji pod adresem:

http://rpo.dolnyslask.pl/aktualizacja-harmonogramu-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-w-trybie-konkursowym-2/

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

4 września 2015 r. uchwałą nr 1179/V/15 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Więcej informacji pod adresem:

http://rpo.dolnyslask.pl/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-dolnoslaskiego-2014-2020/