Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

W dniu 2 czerwca 2015 r.. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Regionalnego.

Z aktualnym harmonogramem naborów zapoznać się można pod poniższym adresem:
http://www.rpo.wzp.pl/jak-skorzystac-z-programu-regionalnego/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/harmonogram-naborow-wnioskowjak-skorzystac-z-programu-regionalnego