Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

W dniu 2 czerwca 2016 r. Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju uaktualnił harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Zmiany w harmonogramie obejmują:

1. Określenie dat poniżej wymienionych konkursów:

konkursu dla poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, dotyczącego firm z sektora MŚP planujących realizację projektów w regionach słabiej rozwiniętych;

– ogłoszenie konkursu: 1.08.2016,

– nabór wniosków o dofinansowanie: od 1.09 do 30.12.2016.

konkursu dla programu sektorowego INNOMOTO, realizowanego w działaniu 1.2 Sektorowe programy B+R;

– ogłoszenie konkursu: 5.09.2016,

– nabór wniosków o dofinansowanie: od 5.10 do 21.11.2016

– określono alokację na konkurs w wysokości 250 mln zł.

2. modyfikację daty zakończenia konkursu dla poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej – W nowym harmonogramie data zakończenia została zmieniona z 12.08.2016 na 31.10.2016.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizowany będzie w trybie etapowym.