Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

W dniu 18 września 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie opublikowało aktualizację harmonogramu naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Do końca 2015 roku planowane są następujące nabory wniosków:

a. Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – od 14 października 2015 r. do 30 listopada 2015 r. Przedmiotem naboru jest realizacja działań z zakresu badań i rozwoju dla dużych przedsiębiorstw.

b. Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw – od 1 września 2015 r. do 30 października 2015 r. Przedmiotem naboru jest tworzenie centrum badań i rozwoju w celu prowadzenia kompleksowych badań przemysłowych i rozwojowych na rzecz innowacji produktowej lub procesowej.

c. Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – od 31 sierpnia 2015 r. do 30 grudnia 2015 r. Przedmiotem naboru jest skorzystanie z usług jednostek naukowo-badawczych w celu opracowania nowych produktów, usług lub technologii i wdrożenie ich u Wnioskodawcy.

d. Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne – od 7 grudnia 2015 r. do 20 stycznia 2016 r. Przedmiotem naboru jest ułatwienie firmom dostępu do kapitału zwrotnego w celu wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych.