Aktualizacja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Opublikowano nową wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych oraz harmonogramu naborów wniosku Programu Wiedza Edukacja Rozwój
Z aktualnym dokumentem oraz listą zmian można zapoznać się pod poniższym adresem:
http://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/zmiana-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-programu-wiedza-edukacja-rozwoj/

Aktualny harmonogram naborów wniosków dostępny jest pod adresem:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/skorzystaj/Harmonogramy-naborow-wnioskow/Harmonogramy-naborow-wnioskow-na-2016-rok/Harmonogram-naborow-wnioskow-w-Programie-Wiedza-Edukacja-Rozwoj