Aktualny harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w woj. zachodniopomorskim

W dniu 30 czerwca 2015 r. została opublikowana aktualna wersja harmonogramu naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Nabory wniosków aplikacyjnych nie objęte Kontraktem Samorządowym planowane są do ogłoszenia w okresie od września do grudnia 2015 r.

Najważniejsze nabory planowane do ogłoszenia w 2015 r:
1.1 Projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw – nabór planowany do ogłoszenia w grudniu.
1.3 Rozwój publicznej infrastruktury B+R – nabór planowany do ogłoszenia we wrześniu.
1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji – nabór planowany do ogłoszenia w grudniu.
1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia – nabór planowany do ogłoszenia we wrześniu.
1.9 Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe – nabór planowany do ogłoszenia we wrześniu.
3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków – nabór planowany do ogłoszenia w październiku.

W dniu 30 czerwca 2015 r. został również ogłoszony nabór na Koncepcję Kontraktów Samorządowych, które mogą składać jednostki samorządu terytorialnego.

Link do harmonogramu naborów wniosków:
http://rpo.wzp.pl/sites/default/files/harmonogram_30062015_btz.pdf