Amfiteatr w Koszalinie dzięki dofinansowaniu unijnemu zostanie zmodernizowany!

Miło nam poinformować, że projekt pn.: „ Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie” zrealizowany przez firmę Najda Consulting na zlecenie Centrum Kultury 105 w Koszalinie uzyskał dofinansowanie w wysokości 2,79 mln Euro w ramach Programu Współpracy przygranicznej Interreg VA !

Głównym założeniem projektu jest rewitalizacja parków miejskich oraz rozwinięcie dalszej współpracy w zakresie kultury pomiędzy miastami partnerskimi. W Koszalinie zostanie zmodernizowany amfiteatr w Parku Książąt Pomorskich.
W ramach projektu zaplanowano następujące prace:
– scena – wymiana nawierzchni sceny oraz przedłużenie sceny nad orkiestron. Nowe zadaszenie sceny, wyposażenie scenotechniczne tj. ruchome kulisy, oświetlenie, nagłośnienie oraz sztankiety ruchome
– widownia na 987 miejsc
– całkowita przebudowa widowni i dopasowane nachylenia oraz przebieg rzędów, na środku widowni umieszczono dwa podesty na różnych poziomach przeznaczone na reżyserkę, natomiast na szczycie zaprojektowano galerię techniczną umożliwiającą montaż oświetlenia w dowolnym miejscu na obwodzie widowni
– wyposażenie techniczne obiektu
– scena główna i estradowa wyposażone w instalacje scenotechniczne oraz system sterowania oświetleniem i nagłośnieniem, dostosowany do różnej aranżacji przestrzeni
– w części piwnicznej przewidziano do wykonania: sale warsztatowe, toalety, magazyny
– parter: galeria, szatnie, toalety, portiernia, taras,
– I piętro: garderoby, toalety, pomieszczenie socjalne.

W mieście partnerskim Neubrandenburgu działania skierowane zostaną na zagospodarowanie terenu wokół głównego wejścia do Parku Kulturowego.

Dzięki ścisłej współpracy strony projektu będą mogły zaaranżować założenia parkowe dopasowując je do wymagań współczesnych użytkowników przy jednoczesnym zachowaniu i ochronie elementów cennych z punktu widzenia historii sztuki ogrodniczej i kulturoznawstwa.

W ramach projektu zaplanowano bardzo dużo wspólnych wydarzeń dla społeczności Koszalina i Neubrandenburga. Warto wspomnieć, że dzięki realizacji projektu w Koszalinie odbędą się następujące wydarzenia:
– Hanza Jazz Festiwal
– Warsztaty Filmowe Polsko- Niemieckie
– Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej
– Wystawa Interdyscyplinarna artystów Euroregionu Pomerania
– Festiwal Kulinarny Ulica Smaków
– udział w działaniach miękkich Polskich grup w Neubrandenburgu
– konferencja dotycząca kultury ogrodniczej dla regionu
– debata – dotycząca Strategii działań w zakresie komunikacji ze społeczeństwem

Serdecznie gratulujemy Miastu Koszalin i miastu Neubrandenburg!