Biurowiec Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. z unijnym dofinansowaniem!

Z przyjemnością informujmy, że przygotowany przez firmę Najda Consulting projekt pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku biurowego SARL w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35” na zlecenie Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. w ramach Działania 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, uzyskał dofinansowanie w kwocie 643 103,00  (całkowita wartość projektu: 1 819 846,50 ).

 

Biurowiec położony jest w centrum Stargardu przy ul. Pierwszej Brygady 35. Ośmiopiętrowy budynek, należący przed laty do ZNTK, jest siedzibą dla kilkudziesięciu firm i obecnie w całości przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowej.

Dzięki realizacji projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku biurowego SARL w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35” stan techniczny budynku znacznie się poprawi poprzez kompleksową termomodernizację obejmującą ocieplenie ścian, dachu, wymianę okien i drzwi oraz remont instalacji centralnego ogrzewania. Zaplanowane prace w biurowcu spowodują zmniejszenie strat energii oraz energochłonności budynku czego wynikiem będzie obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz lepsze warunki użytkowania budynku dla stargardzkich przedsiębiorców.