Dofinansowanie dla firm z branży stoczniowej szansą na rozwój Pomorza Zachodniego

Do 27 września 2018r można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji związanych z branżą stoczniową. Szanse na dofinansowanie mają również firmy które dostarczają lub produkują elementy do produkcji statków lub łodzi wycieczkowych. Do tych branż należą:

– Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe
– Zaawansowane wyroby metalowe
– Produkty drzewno – meblarskie
– Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej
– Multimodalny transport i logistyka
– Produkty oparte na technologiach informacyjnych

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na poziomie max 55%, przy jednoczesnym limicie maksymalnej wartości wydatków na poziomie 4 mln zł. oraz minimalnej wartości wydatków w wysokości 300 tys. zł. Więcej o możliwościach dofinansowania i kryteriach oceny projektów można przeczytać na naszym blogu.