Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na zwalczanie transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych!

Chcielibyśmy poinformować, że przygotowany przez firmę Najda Consulting projekt pn.: „Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych” realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska, otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 mln Euro(wartość projektu wynosi 1,245 mln EUR)

Projekt realizowany będzie w Partnerstwie przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Urząd Kryminalny Meklemburgii – Pomorza Przedniego. Dodatkowo zostały zaplanowane działania w projekcie podczas których uczestniczyć będą: Uniwersytet Szczeciński(Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Biologii), Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Szczecinie, Centralne Biuro śledcze w Szczecinie, Policja Kryminalna w Rostocku oraz Prokuratura w Rostocku.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego województwa zachodniopomorskiego oraz landu Meklemburgia-Pomorze Przednie. Innowacyjnym wymiarem projektu jest stworzenie zespołów laboratoryjnych po stronie polskiej i niemieckiej. Dzięki realizacji projektu Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie zakupi najnowocześniejszy sprzęt do analizy i badań DNA.

Gratulujemy Komendzie Wojewódzkiej Policji pozyskania dofinansowania!

Mamy nadzieję, że dzięki realizacji projektu wzrośnie znacząco bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu.