Dofinansowanie dla przedsiębiorstw na utworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia!

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia (SSW).

Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP.
Pula środków wynosi prawie 27 mln zł.

Nabór wniosków trwa od 30 czerwca do 31 lipca 2017 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Jakie należy spełniać warunki?
Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo na naszym BLOGU