Dofinansowanie dla przedsiębiorstw planujących inwestycje w Specjalnej Strefie Włączenia

30 kwietnia 2018 roku został ogłoszony konkurs w ramach działania 1. 6 „Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia”. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 30 maja do 30 lipca 2018r. Planowane rozstrzygnięcie konkursu jest w grudniu 2018 roku. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 37 895 400,00 zł

Najważniejszą zmianą w porównaniu do dwóch poprzednich konkursów jest możliwość składania wniosków przez firmy działające w branży usługowej na terenie Specjalnej Strefy Włączenia.
Więcej informacji o konkursie i kryteriach oceny wniosków zamieszczamy na naszym BLOGU