Dofinansowanie do 55% dla firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego.

30 sierpnia 2019r Urząd Marszałkowski ogłosił nabór wniosków dla przedsiębiorstw działających na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Konkurs rozpocznie się 1 października i będzie trwał do 2 grudnia 2019r.

O dofinansowanie mogą starać się firmy które prowadzą działalność i realizują inwestycje na terenach następujących miast i gmin:
– miasto Szczecin
– miasto Stargard
– gmina Stargard
– miasto Świnoujście
– gmina Police
– gmina Dobra
– gmina Kołbaskowo
– gmina Goleniów
– gmina Gryfino
– gmina Kołbaskowo
– gmina Nowe Warpno
– gmina Stare Czarnowo
– gmina Stepnica

Na co można otrzymać dofinansowanie

Dofinansowanie do 55% – może obejmować inwestycje w maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, budynki, budowle i grunty. Szczegóły konkursu – znajdują się poniżej. Wszystkim zainteresowanym klientom służymy pomocą przy przygotowywaniu niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku o dofinansowanie unijne https://najdaconsulting.pl/oferta/przygotowanie-dokumentacji-aplikacyjnej-o-srodki-unijne/ .

Dofinansowanie mogą otrzymać przedsięwzięcia, których realizacja prowadzi do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali regionalnej, prowadzące do:
• budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
• wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
• zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
• zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Zobacz jakie projekty przygotowane dla przedsiębiorstw przez Najda Consulting otrzymały dofinansowanie w poprzednich naborach https://najdaconsulting.pl/category/msp/

Terminy naboru wniosków

Konkurs rozpocznie się 1 października i będzie trwał do 2 grudnia 2019r.

Kto może się ubiegać

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Poziomy dofinansowań w konkursie:
45% – średnie przedsiębiorstwa
55% – mikro i małe przedsiębiorstwa

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 mln zł

Dostępna pula środków w konkursie

Alokacja w konkursie wynosi 10.041.408 zł

Kryteria punktowane w konkursie

Największe szanse na dofinansowanie mają przedsiębiorcy którzy spełnią następujące kryteria punktowane:
– Ilość wprowadzonych innowacji technologicznych lub procesowych – 4 szt. i więcej – 22 pkt
– Komplementarność z innymi projektami – 6 pkt.
– Rozwój specjalizacji regionalnych: branża metalowa i maszynowa – 4 pkt, branża drzewna i chemiczna – 3 pkt, logistyka – 2 pkt, pozostałe – 1 pkt
– Zmniejszenie wielkości dofinansowania poniżej 500.000 zł – 4 pkt
– Konkurencyjność Wnioskodawcy w skali światowej – 5 pkt
– Gotowość do realizacji(posiadanie wszystkich pozwoleń) – 5 pkt
– Liczba miejsc pracy – powyżej 3 – 3 pkt.

Poznaj nas na: www.najdaconsulting.pl
#NajdaConsulting #PotęgujemyRozwój