Dofinansowanie na modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej Jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowanych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Pod koniec maja zostanie ogłoszony konkurs na dofinansowanie modernizacji energetycznej projektów obiektów użyteczności publicznej Jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowanych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.
O dofinansowanie będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia a także jednostki organizacyjne JST oraz osoby prawne JST.

Więcej informacji odnośnie tego konkursu przedstawiamy w artykule zamieszczonym na naszym blogu.