Dofinansowanie na poziomie krajowym dla projektów powyżej 10 mln zł na wdrożenie wyników prac B+R

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków na dofinansowanie projektów związanych z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych. Nabór wniosków będzie prowadzony w ramach poddziałania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 13 marca do 26 kwietnia 2017 r.

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dofinansowanie można uzyskać na prace rozwojowe, doradztwo oraz inwestycje. Przedmiotem projektu mogą być wyłącznie wydatki niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo – rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorcę samodzielnie lub na jego zlecenie, wskazujących na możliwość ich opłacalnego wykorzystania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Celem wdrożenia wyników prac B+R oraz efektem projektu musi być wprowadzenie na Rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Do dofinansowania będą mogły być rekomendowane jedynie projekty o innowacyjności produktowej minimum na skalę kraju.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu na naszym blogu