Dofinansowanie na realizację projektów przebudowy oczyszczalni cieków oraz budowy sieci kanalizacyjnych!

Planujesz przebudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków lub budowę sieci wodno-kanalizacyjnej? Obecnie jest idealny moment aby przygotować dokumentację aplikacyjną w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2016 r.

W ramach naboru będzie możliwe dofinansowanie do 85 % wydatków związanych z gospodarką wodno-ściekową.

Więcej informacji odnośnie tego konkursu przedstawiamy w artykule zamieszczonym na naszym blogu.