Dofinansowanie na USŁUGI SZKOLENIOWE i DORADCZE mające na celu wzrost kwalifikacji i kompetencji personelu firm z sektora MŚP z województwa zachodniopomorskiego !

Szanowni Państwo

Od 1 sierpnia br. realizowany jest projekt pn.: „Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Uczestnikami programu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w tym: stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie (prowadzące działalność gospodarczą) oraz ich pracownicy mający zatrudnienie na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Wsparcie można uzyskać na:

– Szkolenia
– Studia podyplomowe
– E-learning
– Kursy zawodowe
– Egzaminy
– Mentoring
– Coaching
– Usługi doradcze

Dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów usługi rozwojowej.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszym BLOGU.

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 091 461 30 81.