Dofinansowanie na utworzenie żłobków w woj. zachodniopomorskim

Do 22 kwietnia 2016 r. potrwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na co można otrzymać dofinansowanie oraz kto może o nie wnioskować dowiedzą się Państwo z artykułu zamieszczonego na naszym blogu.

artykuł