Dofinansowanie na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie.

Mamy przyjemność poinformować, że przygotowany przez firmę Najda Consulting projekt inwestycyjny dla Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap I” otrzymał dofinansowanie w kwocie 3 739 755,84 zł w ramach działania 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.Całkowita wartość projektu wynosi 7 525 570,57

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Stargardzką Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., która zarządza strefą inwestycyjną Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie i jest liderem projektu oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Realizacja projektu obejmować będzie prace polegające na budowie wewnętrznej infrastruktury drogowej w tym ścieżek rowerowych i chodników a także odpowiedniego oświetlenia terenu i budowę kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem oraz sieci wodno- kanalizacyjnej.
Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii zlokalizowany jest na terenach byłego lotniska radzieckiego w Kluczewie w pobliżu drogi nr 10 i linii kolejowej nr 411. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia dostępności terenów oferujących warunki do prowadzenia działalności gospodarczej przede wszystkim dla przedsiębiorstw która zamierzają prowadzić w tym miejscu swoją działalność. Kompleksowe dozbrojenie ok 18,8 ha terenu Parku wzmocni kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje, zwiększy dostępność oraz stopień skomunikowania strefy.

W strefie inwestycyjnej Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie zainwestowały już między innymi takie firmy jak: Bridgestone, Cargotec, Radiometer Solution, Enterprise Logistic, Hydroline.