Dofinansowanie prac badawczo rozwojowych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

4 kwietnia ruszył nowy nabór na Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Nabór skierowany jest dla przedstawicieli sektora MŚP. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane w okresie od 4 kwietnia 2016r. do 29 lipca 2016r. Jakie projekty mają szanse na dofinansowanie, co możemy dofinansować oraz jakie warunki musimy spełnić opisujemy w artykule