Dofinansowanie szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu goleniowskiego i drawskiego!

Miło nam poinformować, że przygotowane przez firmę Najda Consulting trzy projekty otrzymały dofinansowanie w wysokości 8 431 494,91 zł na szkolnictwo zawodowe.

Powiat goleniowski uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn.:„Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie” w wysokości 3 240 679,75 zł (wartość projektu 5 277 278,82 zł).

Powiat drawski uzyskał dofinansowanie na realizację dwóch projektów:
„Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego” w wysokości 1 402 373,67 zł (wartość projektu 1 671 021,42 zł),
„Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” w wysokości 3 788 441,49 zł (wartość projektu 4 456 990,00 zł).

Projekty otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego oraz działanie 8.9. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.