Dom Pomocy Społecznej w Darskowie z unijnym dofinansowaniem!

W dniu 29.05.2017 r. została opublikowana lista rankingowa w ramach działania 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Z przyjemnością informujemy, że projekt przygotowany przez Naszą firmę pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie” realizowany przez Powiat Drawski uplasował się na 7 miejscu listy rankingowej i tym samym uzyska dofinansowanie unijne na realizację przedmiotowego projektu.

Wartość całkowita projektu wyniosła 2 248 707,33 zł, a wartość dofinansowania unijnego 1 911 401,23 zł.

Link do listy rankingowej:
http://www.wfos.szczecin.pl/files/rpo/konkursy/2016/2.5/Lista%20rankingowa%2025_2017_29_5.pdf