Dotacje na ekspansję na nowe rynki zagraniczne dla przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego.

31 lipca rusza kolejny nabór wniosków w ramach RPO WZ – działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw. Nabór potrwa do 28 września 2017 r.
Dofinansowanie wyniesie 85% . Maksymalna kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć kwoty 150 000,00 zł.

Przykładowe wydatki jakie mogą zostać dofinansowane:
• Przygotowanie do prezentacji oferty podczas imprez targowo-wystawienniczych o charakterze międzynarodowym w tym np. projekt i druk materiałów promocyjnych
• Udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy (w tym np. koszty wynajmu powierzchni wystawowej, koszty projektu i montażu stanowiska, druk materiałów, wydatki na przejazd i zakwaterowanie przedstawicieli wnioskodawcy, itp.)
• Udział w misjach gospodarczych za granicą związanych z rynkiem docelowym połączonych z bilateralnymi spotkaniami z potencjalnymi kontrahentami (np. zakup biletów, projekt i druk materiałów dedykowanych do promocji wnioskodawcy, wydatki na przejazd i zakwaterowanie przedstawicieli wnioskodawcy na misję gospodarczą,)
• Zakup usług doradczych

Więcej informacji zostało przedstawionych na naszym BLOGU