Dotacje na proinnowacyjne usługi doradcze dla MŚP!

Przedsiębiorco! Masz pomysł na innowacyjny produkt, usługę lub proces, ale nie wiesz jak go zrealizować? Skorzystaj z dotacji na proinnowacyjne usługi doradcze świadczone przez akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu!

Do 28.02.2018 r. można skorzystać z dotacji na usługi doradcze w zakresie innowacji, a także usługi wsparcia innowacji. Są to m.in. doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji , a także udostępnianie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług.

W ramach tego konkursu można otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet do 70% kosztów kwalifikowanych!

Więcej szczegółów przedstawiamy w informacji zamieszczonej na naszym BLOGU.