Dzięki dofinansowaniu unijnemu będzie bezpieczniej na szlakach wodnych!

Z przyjemnością informujemy, że projekt pn.: „Modernizacja oznakowania nawigacyjnego szlaków żeglownych na śródlądowych drogach wodnych Szczecińskiego Węzła Wodnego wraz ze sprzętem do obsługi” zrealizowany przez firmę Najda Consulting na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie uzyskał dofinansowanie w wysokości 730 594,42 zł, wartości inwestycji wynosi 860 130,00 zł.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem.

Drogi wodne Odrzańskiej Drogi Wodnej i Szczecińskiego Węzła Wodnego prowadzą z południa Polski do portów morskich oraz łączą Szczecin i południe Polski z Niemcami. Na wodach tych występuje duży zróżnicowany wolumen ruchu obejmujący zarówno jednostki śródlądowe transportujące towary, jak i ludzi, wycieczkowce, jachty i małe jednostki pływające (skutery, łodzie motorowe), statki morskie. Na wodach odbywa się ruch towarowy i turystyczny. Skutkuje to skomplikowanym systemem nawigacyjnym, zwłaszcza w kontekście znaczących braków infrastrukturalnych na szlaku wodnym, które obejmują przestarzałe oznakowanie nawigacyjne, ubytki w tym oznakowaniu i niską jego widoczność na większe odległości. Żegluga nocna w tej chwili w ogóle jest niedozwolona, mimo, że na granicznym odcinku Odry jest ona realizowana bez przeszkód.

W wyniku realizacji projektu na odcinku 58 km dróg wodnych zmodernizowana zostanie infrastruktura dróg wodnych: oznakowanie nawigacyjne pływające, jak również stałe – poprzez wymianę pław na pławy nowoczesnego typu, dostosowane do warunków hydrologicznych Odry oraz montaż oświetlenia – solarnych lamp nawigacyjnych i zestawów do podświetlenia znaków nawigacyjnych.