Ekologiczne rozwiązania w biznesie – dofinansowanie do 85%

Rozpoczęły się nabory w konkursie 2.9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego dla przedsiębiorców. Działanie polega na zastępowaniu konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi, ekologicznymi. Dotyczy to rozwiązań stosujących biomasę, biogaz i wykorzystanie energii słonecznej. Przedsiębiorcy mogą pozyskać finansowanie na wszelkie rozwiązania wykluczające spalanie lub współspalanie węgla. Wsparcie mogą uzyskać również przedsiębiorcy działający na terenach tzw. Specjalnej Strefy Włączenia.

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?
Jaka jest minimalna wartość projektu?
Co może być wydatkiem kwalifikowanym?

Odpowiedzi na te pytania znajdą państwo na naszym BLOGU!