Gmina Międzyzdroje po raz kolejny sięgnęła po fundusze unijne

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Międzyzdroje ponownie przy współudziale naszej firmy pozyskała dofinansowanie, tym razem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych. Dofinansowany projekt pn. „Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały” zajął 3 miejsce w województwie i uzyskał dofinansowanie w wysokości 3 476 063,60 zł. Całkowita wartość projektu to 7 573 123,32 zł.

Projekt Międzyzdrojów zakłada kompleksowe zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wybudowanie kładki pieszej na koronie wydm. Podstawą zmiany zagospodarowania terenu jest stworzenie przestrzeni centralnej miasta odpowiadającej intensywnemu wykorzystaniu przez turystów i kuracjuszy, dostosowanie projektowanej przestrzeni do różnorodnej aktywności użytkowników oraz otwarcie terenu dla dużej ilości obserwatorów podczas organizowanych przez miasto corocznych cyklicznych imprez, w tym Festiwalu Gwiazd.

Poniżej zamieszczamy link do listy rankingowej projektów, które uzyskały dofinansowanie a Gminie Międzyzdroje serdecznie gratulujemy!
http://rpo.wzp.pl/sites/default/files/004_4_9_lista_projektow_2017_06_26.pdf