Gmina Międzyzdroje z unijnym dofinansowaniem

Z przyjemnością informujemy, że projekt realizowany przez naszą Firmę dla Gminy Międzyzdroje w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego pn.: „Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach” jako jedyny w województwie zachodniopomorskim uzyskał dofinansowanie w wysokości 5.142.338,16 zł. Wartość projektu to 6.049.809,60 zł.

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach” to kontynuacja idei rozwoju miasta w poszanowaniu środowiska przyrodniczego i wykorzystaniu jego bogactwa naturalnego. Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnych terenów do rekreacji i spędzania wolnego czasu w mieście. Tereny objęte projektem mają powierzchnię 8,8053 ha, i podzielone zostały na 8 obszarów ( Zielona Brama, Plac Przyrodniczy, Park Rzeźb, Park Leśny, Park Zdrojowy, Plac Gwiazd, Park Aktywności, Park Popołudniowy) z których każdy zaprojektowany został w sposób umożliwiający zarówno wypoczynek jak i rekreację. Zostały one zaprojektowane zgodnie z najnowocześniejszymi trendami i normami architektury zieleni, dzięki czemu znacząco wpłyną na atrakcyjność terenów zieleni jak i całego miasta Międzyzdroje. Ponadto projekt zakładał także Nasadzenia drzew przyulicznych i pnączy.

Link do listy rankingowej: http://poiis.nfosigw.gov.pl/gfx/poiis/userfiles/files/skorzystaj_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki/dzialanie_2_5/nabor_2/lista_rankingowa_2_typ.pdf