Gmina Resko z unijnym dofinansowaniem na utworzenie terenów zieleni na terenie miasta

Informujemy, że Gmina Resko uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

W ramach projektu planuje się utworzenie na nieużytkowanych i częściowo zaniedbanych terenach miasta Resko nowych parków miejskich wyposażonych w infrastrukturę rekreacyjną, ścieżki spacerowe, ławki, place zabaw itp. W ramach projektu planuje się wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, wykonanie murawy i trawników parkowych w formie łąk oraz rabat ziołowych, zamontowanych zostanie również 35 sztuk budek i karmników dla ptaków.

Nowe tereny zielone zostaną utworzone aż w czterech lokalizacjach Reska: na obszarze „Nad Regą” zostanie utworzona piaszczysta plaża przy istniejącym w tym miejscy stawie, na terenie przy Domu Kultury i Przedszkolu Miejskim utworzona zostanie m.in. scena plenerowa i plac zabaw o nazwie „Stumilowy Las” w których zainstalowane zostaną urządzenia do zabaw nawiązujące do historii o Kubusiu Puchatku. Na jednym z terenów planuje się również utworzenie ogrodu edukacyjnego, w którym utworzone zostanie 33 kwater, które będą obsadzone różnego rodzaju ziołami.

Łącznie działaniami projektu objęte będą tereny o obszarze 6,66 ha, z czego 3,66 ha stanowią nowe obszary zieleni (tzn. obszary, które obecnie nie są pokryte urządzaną zielenią i nie pełnią funkcji publicznie dostępnych parków czy skwerów). Wartość całkowita projektu wynosi 2 978 268,03 zł, dofinansowanie unijne wyniesie 2 531 527,82 zł.