Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 na rok 2015 przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

W dniu 6 listopada br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 1252/2015 przyjął zmiany do harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014-2020 na rok 2015.

W harmonogramie wskazano terminy (kwartały), w których ukażą się ogłoszenia o konkursach. Jest to równoznaczne z rozpoczęciem naboru w rozumieniu możliwości przygotowywania wniosków roboczych w Lokalnym Systemie Informatycznym.

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-wrpo-2014-z-6-listopada-na-rok-2015-przyjety-przez-zarzad-wojewodztwa-wielkopolskiego