Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ z 17 września na rok 2015 przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego

W dniu 17 września br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 1046/2015 przyjął zmiany do harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO2014+ na rok 2015.

W harmonogramie wskazano terminy (kwartały), w których ukażą się ogłoszenia o konkursach. Jest to równoznaczne z rozpoczęciem naboru w rozumieniu możliwości przygotowywania wniosków roboczych w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI2014+).

Więcej informacji pod adresem:

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-wrpo-2014-z-17-wrzesnia-na-rok-2015-przyjety-przez-zarzad-wojewodztwa-wielkopolskiego