INNOMED – Program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej

31 lipca został ogłoszony konkurs dot. Programu sektorowego „INNOMED – Program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Nabór wniosków rozpocznie się 1 września 2015 i potrwa do 1 października 2015.

Na co można uzyskać dofinansowanie:
W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Wsparcie dotyczy projektów, wpisujących się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym w nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
przedsiębiorstwa albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
10 000 000 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
95 000 000 PLN

Szczegółowe informacje na temat ww. naboru:
http://www.ncbr.gov.pl/ Fundusze europejskie/POIR/Konkursy/Konkurs 2/1.2/2015_INNOMED